5-12 007

67 години ПГЕА – традиция и новаторство

67 години ПГЕА

67 години – традиция и новаторство

На 5 декември нашето училище отбеляза 67-годишната си история. С много и
разнообразни състезания, викторини и конкурси учениците показаха, че духът на младите е
жив. Навсякъде из кабинетите, работилниците и коридорите имаше млади хора, които
показваха своите възможности и заразяваха и по-малките възпитаници на училището със своя
ентусиазъм. Особено напрегнато беше в киносалона, където 12-тите класове мереха сили със
знанията си за Европейския съюз. Борбата беше равностойна, но най-подготвени бяха
Валентина Стоименова от 12Д клас, Денислава Григорова – 12В, Мартин Филимонов -12Е.
Класирането беше отборно, както следва:
1 място – 12Е клас
2 място – 12В клас
3 място – 12Д клас
На оспорвано състезание бяха и осмокласници, които доказваха своите знания по роден
език под надслов „Да поиграем с думите”. Там класирането беше 8А, 8Г и 8В клас.
По математика бяха проведени серия от състезания с всички класове, а класирането
беше:
1място – 8Г; 9В; 10б; 11В
2 място – 8А; 9Б; 10Д; 11Г
3 място – 8Д; 10в; 11б
Цяла седмица се провеждаха и спортни състезания, които показаха спортния дух на
младежите и девойките от ПГЕА.
Първенците бяха изненадани с грамоти и предметни награди.

5-12 012 5-12 013 5-12 014 5-12 015 5-12 016 5-12 018 5-12 020 5-12 021 5-12 022 5-12 023 5-12 031

5-12 003 5-12 007 5-12 008 5-12 009 5-12 010 5-12 024 5-12 035 5-12 037 5-12 038 5-12 039