СРОКОВЕ за подаване на заявления за полагане на ДИ по теория и практика на професията

СРОКОВЕ

за подаване на заявления за полагане на ДИ по теория и практика на професията

учебна 2019 / 2020 година

 

СЕСИЯ СРОК МЯСТО
ЯНУАРИ 20.12.2019 г. Канцелария
ЮНИ  – ЮЛИ 17.03.2020 г. Канцелария
СЕПТЕМВРИ 01.09.2020 г. Канцелария