Изложба „140 г. въоръжение в БА”

На 20.11.2018 г. по покана на Министерството на отбраната учениците от 12Д клас, с класен ръководител
Румяна Стаменова, посетиха изложба „140 г. въоръжение в БА”, която беше организирана в сградата на МО-
2. Полковник Христо Стаменов запозна момчетата и момичетата с различните оръжия и боеприпаси,
използвани от българските войски след Освобождението на България. Учениците имаха възможност да
усетят духа на българската армия през годините, запознавайки се и с най – съвременните противовъздушни
оръжия.

GSM 619 GSM 622 GSM 624 GSM 616 GSM 632 GSM 630 GSM 617 GSM 628

 

Възпитаници на ПГЕА участваха в годишната среща на NABEC

В периода 8 – 10 ноември се проведе национална среща на българските Европейски клубове – NABEC в хотел РИУ Правец. В нея взеха участие общо 34 училища от 18 града.Член на европейската организация е и нашето училище.
NABEC е мрежа на Европейските клубове на училищата и обединените детски заведения в България, в която участниците имат възможност да научат повече информация за Европа и интеграционните процеси. Също така да осъществят контакти и обмен, както и да участват в съвместни проекти на Европейските клубове и да обогатят техните дейности в училищата.
Учениците, които представиха ПГЕА бяха Никол Иванова от 12Д клас, Елица Григорова и Йоана Генова от 11в клас.
Срещата на 8 ноември (четвъртък) започна с гостите, проф. д-р Вяра Гюрова и доц. д-р Ваня Божилова – СУ„Св. Климент Охридски”, които представиха темата „Лидерството – предизвикателство за съвременния учител”.
Семинарът бе открит официално на 9 ноември (петък) от д-р Красимира Василева, председател на сдружението. След това Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България, изнесе лекция на тема „Дебатът за Европа”. Тя бе последвана от тази на Бойко Благоев, който е съветник „Информация и комуникация” при Председателството на ЕЕК. Лекцията на Таня Чунтова, сътрудник „Връзки с обществеността”, бе на тема „Европейският парламент – гласът на гражданите”. В същия ден бяха представени и темите „Хипотетична перспектива ли е еврото за България?” от проф. д-р Ингрид Шикова – Су „Св. Кл. Охридски”, лекцията „В подкрепа на различността” от Юлиана Методиева, която е гл. редактор на сайта „Маргиналия”. След това заместник-министърът д-р Моника Панайотова говори за  „Ротационният принцип на ЕС и българското председателство на Съвета на ЕС”. Лекция изнесе и проф. Димитър Йончев – НБУ, на тема „Ще устои ли европейската идея на новите предизвикателства”. А за финал доц. д-р Светослав Малинов, член на Европейския парламент, говори за „Европейски съюз – образователни аспекти”.
Занятията, за втория ден от семинара, завършиха с вечер на таланта, в която ученици и учители от различните училища бяха подготвили песни, танци и викторини на европейска тематика.
Всички участници бяха изготвили предварително компютърни разработки, с които представиха училищата си. След своята изява всички възпитаници и учители получиха сертификати от председателя на сдружението – д-р Красимира Василева.

 

 Правец 033 Правец 030 Правец 024 Правец 016 Правец 008 Правец 037 Правец 045 Правец 046 Правец 035

 

1 ноември – Денят на народните будители

След Хелоуин идва нашият си празник, уникалният –  Денят на народните будители. Не мога да го подмина и затова  искам да отправя своите поздрави към всички ученици и учители, които се чувстват БЪЛГАРИ, а не безродници, не граждани на света, които не познават родните празници и традиции.
Всички знаят, че е неучебен ден, но не съм сигурна, че знаят защо. Добре е в такива дни да си помислим кои са Народните будители и защо им е отреден общонароден празник?
Цял низ от светли имена – чисти и сияйни – издигат българското самосъзнание и превръщат България в държава на духа.На 1 ноември се прекланяме пред  многобройните дейци на словото, на онези творци, които успяха да пренесат
мъждукащия въглен на българския национален дух през вековете.
В киносалона на ПГЕА на 31.Х. 2018г. ученици от клуб „Да съхраним българското”от 11в клас, под ръководството на г-жа Румяна Стаменова, отбелязаха Деня на народните будители със стихове и изчерпателна презентация, която напомни на публиката от осмокласници, че в училището традициите са живи и всички трябва ревностно да ги пазят и предават на
поколенията след тях.
Нека в такива дни си спомним стиховете на Ангелина Жекова
Да се знае, да се помни, че България е жива, на будителите скромни – българинът китка свива.
Текст Р. Стаменова – председател на Комисия за ритуали и чествания

1.11 005 1.11 006 1.11 007 1.11 010 1.11 003 1.11 004