1-noemvri-1024x406

1 ноември – Денят на народните будители

След Хелоуин идва нашият си празник, уникалният –  Денят на народните будители. Не мога да го подмина и затова  искам да отправя своите поздрави към всички ученици и учители, които се чувстват БЪЛГАРИ, а не безродници, не граждани на света, които не познават родните празници и традиции.
Всички знаят, че е неучебен ден, но не съм сигурна, че знаят защо. Добре е в такива дни да си помислим кои са Народните будители и защо им е отреден общонароден празник?
Цял низ от светли имена – чисти и сияйни – издигат българското самосъзнание и превръщат България в държава на духа.На 1 ноември се прекланяме пред  многобройните дейци на словото, на онези творци, които успяха да пренесат
мъждукащия въглен на българския национален дух през вековете.
В киносалона на ПГЕА на 31.Х. 2018г. ученици от клуб „Да съхраним българското”от 11в клас, под ръководството на г-жа Румяна Стаменова, отбелязаха Деня на народните будители със стихове и изчерпателна презентация, която напомни на публиката от осмокласници, че в училището традициите са живи и всички трябва ревностно да ги пазят и предават на
поколенията след тях.
Нека в такива дни си спомним стиховете на Ангелина Жекова
Да се знае, да се помни, че България е жива, на будителите скромни – българинът китка свива.
Текст Р. Стаменова – председател на Комисия за ритуали и чествания

1.11 005 1.11 006 1.11 007 1.11 010 1.11 003 1.11 004