Учителски семинари в Букурещ и Русе

 

Учителски семинар, състоял се на 5.05.2016 г. в Професионална гимназия по електротехника и електроника “ Апостол Арнаудов“ в гр. Русе

Учителски семинар, състоял се на 6.05.2016 в Национален колеж по информатика “ Тодор Виану“ в гр. Букурещ, Румъния