Ученици от ПГЕА обсъждаха гражданското образование и информираността на младежите, които ще гласуват за пръв път

1

На 12.10.2016 г. в Дома на Европа в София група ученици от ПГЕА – София, навършили 18 години, взеха активно участие в Кръгла маса, организирана от нестопански организации и Обществения съвет към Централна избирателна комисия. Основна тема бе гражданско образование и информираността на младежите, които ще гласуват за пръв път. Участниците от ПГЕА изразиха интересни и сериозни позиции по основния въпрос и бяха високо оценени. В тази връзка ПГЕА е поканена да участва в бъдещ международен проект за уточняване на най-важните елементи и методология на преподаване на гражданско образование в сектора изборно право на гражданите. На смимката: нашите ученици заедно с ОС към ЦИК, онлайн на стената – колегата Стефан Манов от Франция, Тулуза.

Групата от ПГЕА се води от Дончо Пачиков – зам председател на ОС към ЦИК