Участие на ученици от Клуб „Младежки консорциум Андроид“ в конкурс-изложение “ Младежко Техническо Творчество “ – гр. Г. Оряховица

2

Група ученици от ПГЕА – София ще участват в конкурса-изложение „Младежко техническо творчество“, в гр. Горна Оряховица на 27,28 и 29 октомври. Ученици от Клуб „Младежки консорциум Андроид“ представя три теми в направление иновации в образованието съгласно текстовете на новия Закон за образованието. Уникалното е, че в нашите три екипа участват студенти от факултет Автоматика на Техническия университет – София. Още по интересно е, че зам. декана по учебната работа на факултета, доц. Карлова, е ко-ръководител на темите заедно с д-р инж. Дончо Пачиков. На 13.10.2016 г. от 15:00 в ТУ – София се състоя първия съвместен семенар на нашите ученици със студентите – участници. Следващия семенар е насрочен за 20.10.2016 г. вече на територията на ПГЕА.