Участие на ПГЕА във форум „Актуални проблеми и предизвикателства пред образованието и обучението в Софийска област“

1

Първата новина за последния месец на годината

Учениците Иван от 10 б клас и Никол Николова – 8 г клас на 01.12.2016 г. от 11:00 и от 15:00 ще защитават името на гимназията на форум „Актуални проблеми и предизвикателства пред образованието и обучението в Софийска област“, организиран от „Дом на науката и техниката – Софийски регион. Ще бъдат представени темите: „Младежки консорциум Андроид“ – основни цели, учредители, планове, начин на участие ( Нашата гимназия е избрана за базово училище за Консорциума за София град) и „Възможности за използване на състезателни роботи за провеждане на елементи на обектно ориентирано образование“.

Ръководители са д-р инж. Дончо Пачиков съвместно с колегата д-р Бойко Денчев от Федерацията на научно техническите съюзи.