Събитие „Четенето е модерно“

На 23.06.2016 г. ученици от ПГЕА участваха в събитието организирано от Столична библиотека „Четенето е модерно”. Програмата съдържаше два основни модула- теория и екипна работа под формата на игра.

В първия модул „Теория” учениците бяха запознати с понятията сигнатура, инвентарен номер и индекс.

Във втория модул „Екипна работа” учениците от петте поканени училища бяха разпределени в три екипа, като всеки екип имаше за задача да измисли своя книга. Книгата трябваше да съдържа заглавие, автор, корица, първо изречение и описание на съдържанието. Всеки екип изтегли по един номер, който определи от кой отдел на знанието трябва да бъде съответната книга. Учениците от ПГЕА участваха активно в съставянето на книгите. Представянето на екипите беше на изключително високо ниво. Крайният резултат бяха три оригинални идеи за цялостно завършен вид на книгите.

Следващата игра беше „Познай книгата”. Учениците са разделят на групи. Едната група изиграва чрез пантомима заглавието на книгата, чийто номер са изтеглили. Останалата част от учениците трябва да познаят заглавието на книгата.

За финал на събитието учениците съставиха „Дърво на прочетените книги” и „Дърво на книгите, които искат да прочетат”. Всеки от участниците трябваше да напише на отделно листо последната книга, която е прочел и книгата, която ще прочете лятната ваканция.

Всички ученици получиха специални грамоти и книги от Столична библиотека.

Ръководител на учениците от ПГЕА: Албена Милошова