СРОКОВЕ за подаване на заявления за допускане до ДЗИ

СРОКОВЕ

за подаване на заявления за допускане до  ДЗИ

учебна 2019 / 2020 година

СЕСИЯ СРОК МЯСТО
МАЙ – ЮНИ от 04.03 .2020 г. до 17.03.2020 г. Канцелария
АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ от 01.07.2020 г.

до 14.07.2020 г.

Канцелария