СПОРТНИ УСПЕХИ на Ученически игри 2016/2017

ПГЕА се класира на 1-во място с отборите по футбол, баскетбол, волейбол и тенис на маса. Те продължават състезанията във Втори етап.

111

222