Рецитал посветен на 3-ти март

3 ти март

На 2 март 2017 г. в киносалона на ПГЕА се събраха всички осми класове с класните си  ръководители, за да отдадат своята признателност пред геройски загиналите за свободата на България. Под ръководството на г-жа Руми Стаменова,  ръководител на клуб -Художествено слово  бе представен рецитал за 3 март. Учениците с интерес изгледаха изчерпателната презентация, посветена на нашия Национален празник.

Директорът на училището инж. Филип Филипов поздрави учениците и им припомни, че са избрали училище с престиж, което е конкурентно на най-добрите професионални гимназии не само в София, но и в България.