ПОХВАЛА ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Днес 4.10.2016г. учениците – Димитър Плачков, Михаил Георгиев, Александър Николов, Стефан Николов, Калоян Станков, Александър Матаров и Божидар Иванов и ръководителят им – инж. Румяна Славчева присъстваха на коктейла, организиран от Президента на Р. България, послучай ежегодната награда “ Джон Атанасов“. Президента изказа изключителното си удовлетворение от работата ни по проектите, които представихме през 2015/2016 учебна година.

14519748_1236736163034872_800908564582843701_n