Посещение на ученици в УниБИТ

На 07.12.2016 г. ученици от клуба по интереси „Как да презентираме успешно.“, с ръководител Албена Милошова посетиха УниБИТ. Там им беше представена лекция от д-р Нина Дебрюне на тема „Как да презентираме умело“. Учениците научиха нови техники както за правене на презентации на Power Point, така и как да се справят със стреса по време на представянето.

1111

2222