ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2018 г. за дневна, самостоятелна форма на обучение минали години

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2018 г.
за дневна, самостоятелна форма на обучение минали години

Заповед август – септември

График 12 клас