Голям успех за отборът на ПГЕА в конкурса-изложение „Младежко техническо творчество „- Г. Оряховица

Ученици и ръководители от ПГЕА участваха в изложение Младежко техническо творчество – гр. Г. Оряховица, което се състоя на 28-ми и 29-ти октомври, 2016 г..

Участниците бяха наградени с 2 плакетa, грамоти, дипломи и парични награди за  проект :„Система за картографиране и контрол на водните ресурси” с р-л инж. Румяна Славчева и за проект:„Изследване възможностите за обектно ориентирано образование чрез използване на състезателни роботи” с р-л  д-р инж. Дончо Пачиков.

В него участваха представители на бизнеса и учебните заведения от цялата страна като: БУЛТРАФ ЕООД и механика инженеринг Р. Григоров гр. Г. Оряховица,  ПАСАТ Електроникс ООД –  Г. Оряховица, ВТУ – В. Търново, ПТГ „Шандор Петъофи“ – гр. Разград, ПТГ „д-р Никола Василиади“-  гр. Габрово, ТУ София, ТУ Варна и много други.

Днес 28.10.2016 в зала на Общински съвет – Г. Оряховица се състоя Конференция на тема: “ Индустриалната стратегия на 21-ви век“.

Лекция на тази тема изнесе проф. Попов от  ТУ – София.

Перспективите на конкурса са  разширяване „географията“ на участниците, издигане критериите към разработките, по-активно привличане на медиите, сътрудничество с неправителствените организации и др.