ПГЕА –ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ С ПРОЕКТ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО УЧЕНЕ..“

ПГЕА бе одобрено от МОН за иновативно училище, съобщи директорът на професионалната гимназия по електротехника и автоматика инж. Филип Филипов.

1111

Проектът, който училищният екип ще изпълнява е „Изграждане на система за дистанционно учене, базирана в Интернет – чрез създаване и актуализиране на електронен сборник уроци за професионалната гимназия“.

Училищното ръководство стигна до извода, че при тези динамични промени в технологиите подходът към учебния процес също търпи актуализиране, за да е в синхрон с тях.
Предвижда се ученици под ръководството на изявени учители-специалисти да работят за създаване на електронен сборник с уроци по някои дисциплини в ПГЕА. Иновацията ще даде възможност да се постигне подобряване на качеството на образование и обучение и създаване на условия за устойчиво развитие на възпитаниците и на персонала. Новият подход улеснява мобилността при ученето с достъп до учебното съдържание навсякъде и по всяко време от заинтересованите.

В тази връзка новият проект ще позволи на онези ученици, които по една или друга причина са изостанали, бързо и лесно да наваксват пропуснатото. Всички промени неизбежно ще се отразят на мотивацията на участниците в учебния процес, включително ще има и по-голяма прозрачност върху работата.

Проектът, който училищният екип ще изпълнява е „Изграждане на система за дистанционно учене, базирана в Интернет – чрез създаване и актуализиране на електронен сборник уроци за професионалната гимназия“.

Училищното ръководство стигна до извода, че при тези динамични промени в технологиите подходът към учебния процес също търпи актуализиране, за да е в синхрон с тях.
Предвижда се ученици под ръководството на изявени учители-специалисти да работят за създаване на електронен сборник с уроци по някои дисциплини в ПГЕА. Иновацията ще даде възможност да се постигне подобряване на качеството на образование и обучение и създаване на условия за устойчиво развитие на възпитаниците и на персонала. Новият подход улеснява мобилността при ученето с достъп до учебното съдържание навсякъде и по всяко време от заинтересованите.

В тази връзка новият проект ще позволи на онези ученици, които по една или друга причина са изостанали, бързо и лесно да наваксват пропуснатото. Всички промени неизбежно ще се отразят на мотивацията на участниците в учебния процес, включително ще има и по-голяма прозрачност върху работата.