Отлично представяне на Националното състезание по роботика


11На 11.03.2016г. се проведе поредното национално състезание по роботика, организирано от „Робо Лига България“ в рамките на ежегодната среща „Аз, инженерът“.  Състезанието имаше олимпийски характер.  От нашата гимназия участваха  три отбора от по двама ученика.  Робо Лига България ни предостави два комплекта части и детайли за сглобяване на робот.  След монтажа роботите трябва да се програмират за категория „Следване на линия“.  След това се проведоха тестове на работоспособността на сглобените „играчки“.  Нашето представяне беше в пъти по – добро в сравнение е миналата година.  Участваха 34 отбора от цялата страна.

В резултат от нашето участие вече имаме седем ученика със сертификати по сглобяване, програмиране и  състезание с роботи.  За успешно представяне нашата гимназия получи два нови робота, които могат да бъдат програмирани за категориите „Следване на линия“,  „2 D лабиринт“ и „Свободен стил – заобикаляне на препятствия“.  Така нашия парк от роботи се увеличи от три на пет – с цели 66 %.  Вече имаме възможност пълноценно да участваме в целия спектър категории за състезателни роботи. 

Директорът, инж. Кр. Николов,  изказва благодарност на участниците  в националното състезание по роботика за 2016 г.  Особено се отличиха  Теодор Трайков в направление механика и асемблиране на хардуер и Стивън Желев  –  софтуер, програмиране, тестване и настройки. И двамата са от 9 клас с класен ръководител инж. Б. Радева.

Специални благодарности на Евелина Жотева от 10 клас с класен ръководител  Дарина Евтимова за особени заслуги за изпълнение на логистиката по организиране дейността на отборите по роботика и документиране на нашето представяне.

Следва  „Подготовка за състезанието по роботика на Технически университет – София“ на 4 и 5 Април 2016 г.

Ръководител на клуб „Електроника и роботика“ – Д. Пачиков