Откриване на новата състезателна година на МКА

11 22 33

Откриване на новата състезателна година на МКА

Идеята за създаване на Младежки консорциум Андроид (МКА) възникна още преди две години. Оказа се, че е необходимо време за уточняване на детайлите. Д-р инж. Бойко Денчев – дирекция международни връзки на Федерацията на научно – техническите съюзи в България е кръстикът на Консорциума.

И ето я приказката. В далечно минало на Балканския полуостров живял и работил прочит майстор на механични играчки (не е имало роботика). Най – доброто негово произведения той нарекъл Андроид и му вдъхнал душе. Андроид заприличал на хората. Това в днешни дни го наричаме изкуствен интелект.

 

На 20.09.2016 г представляващия МКА д-р инж. Дончо Пачиков представи проекто плана на Консорциума за текущата 2016 – 2017 учебна година. Присъстващите представители на учредителите единодушно приеха плана.

 

Присъстваха (от ляво на дясно, втората редица):

  1. Директора на ПГЕА – инж. Филип Филипов
  2. Секретаря на Съюза на изобретателите в България.
  3. Инж. Анева – зам директор на ПГЕА.
  4. Инж. Диман Михнев – зам. директор на фирма Вестион България ЕООД и Председател на Робо Лига – България
  5. Секретарите на Софийския офис на евро депутат Малинов – член на комисията по образование на Европейския парламент и член на Консорциума
  6. Г-жа Петрова – учител по IT на базовото училище на Консорциума във Видин,
  7. Зам. декана на Машинно технологичния факултет на ТУ – София – доц. д-р инж. Карамишев.
  8. Д-р Бойко Денчев – дирктор международна дейност на Федерацията на научно техническите съюзи в България и
  9. Естествено представителна група ученици от ПГЕА.

След заседание на Учредителите на Консорциума на ПГЕА бе присвоен статута на базово училище за София – град.