Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Преподаватели от ПГЕА участваха в обучение по програма: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, тематично направление „Иновативни методи в преподаването“, тема на обучението „Работа в електронни платформи в образованието и възможни технологични решения и функционалности“.

sdr
Obuchenie_3 Obuchenie_4 Obuchenie_5 Obuchenie_6 Obuchenie_7 Obuchenie_8 Obuchenie_9 Obuchenie_10 Obuchenie_11
dav
dav