Новият брой 41-ви на училищния вестник „Кировец“

Новият брой 41-ви на училищния вестник „Кировец“

 8 7 6 5 4 3 2 1