Необикновен урок по ЗИП Български език и литература

Необикновен урок по ЗИП Български език и литература в XI-A клас се проведе на 11 януари т.г. Гост бе Синиела Иванова, автор на книгата „Живот с продължение“. Като майка на един от учениците в класа, Александър Начев, тя бе провокирана от желанието да разкрие пред подрастващите своя път към творчеството. Г-жа Иванова е учител-математик и специалист по детска психология, но винаги е следвала своя вътрешен порив към себеизразяване чрез слово и чрез рисунки. Авторката разказа за стимула, който е получила от своята учителка по български език и литература г-жа Динекова с нейния необикновен подход към изяществото и свойствата на нашия език. С особен пиетет тя разказа и за приноса на нейния баща за оформянето й като многостранна личност.

Синиела Иванова прочете и някои от емблематичните си стихотворения от книгата и запозна учениците с идеите за новата й книга. Това ще е художествена творба, посветена на нейния дядо, генерал-майор, един от адютантите на цар Борис III.

IMAGE0034 jivot s prodaljenie Кол 026