Клуб „Пътешественик“ в Земенския манастир

Ученици и преподаватели от клуб „Пътешественик“ опознават българската природа и култура на 19.05.2016.

Посетиха Земенският манастир. Преподаватели и ученици бяха впечатлени от уникалните стенописи от 14-ти век.

Организатор и ръководител на събитието:

г-жа Любка Богданова, старши преподавател по география и ръководител на  клуб „Пътешественик

А ето и едно стихотворение, вдъхновено от прекрасните преживявания и написано на  19 май 2016г. от   Д. Владимирова – учител по английски език                                                      


В Земен влакът ни докара!                                                   

Слязохме на малка гара – прясно подновена,боядисана …                              

Щракнахме си снимка летописна!

1

След десет крачки земен център се разкри, гостоприемно масички с чадъри подредил!

Поседнахме набързо на кафе,под синьо като в цветен сън небе!

А после тръгнахме към манастира …

2По пътя тук и там поспирахме да видим къща или пък градинка,

а също някоя крайпътна животинка.

3Зад манастирските врати се ширна двор на нашите мечти!

Един овен посрещна ни рогат,

За камерите улов пребогат …

5А в центъра на двора – ХРАМ (във формата на куб)

6най-скромно си стои хилядолетен – за тленността човешка ни подсети!

Нахранили душите стигнахме до буйната река

7Пробила пътя си през мощната скала …

В каньона покрай Струма има екопът …

 8

… Отбийте се до Земен някой път!