ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР

На 16.11.2016 година се проведе „Иновационен лагер ” в рамките на Световната седмица по предприемачество. Иновационният лагер е нов образователен подход, разработен от Джуниър Ачийвмънт – Янг Ентърпрайз Европа (JA-YE Europe), който мотивира младите хора да бъдат изобретателни и да поемат рискове в интерактивна среда и така развива тяхната предприемаческа нагласа. По време на лагера учениците се събират, за да разискват конкретно бизнес предизвикателство и да генерират идеи.
В инициативата взеха участие 55 ученика от 8, 9, 10, 11, 12 клас. Те бяха разпределени в десет отбора на случаен принцип. Казуса по който работиха учениците е свързан със сздаването на иновативна предприемаческа идея за решаване на проблема с изчезването на пчелите Отборите представиха идеите си чрез презентация и бизнес-план, определящ силните и слабите страни на решението.
Жури в състав: Маргарита Костадинова, Валя Боровинова, младите предприемачи – Даниел Александров и Ники Цветанов, учениците: Тодор Цеков– 12Б и Божидар Иванов – 12В, оцениха работата на екипите по критерии за иновативност, ефективност, приложимост, обществена полза и представяне на екипа на сцена.
Победителите са отбор №1:
1. Александър Николов – XВ клас
2. Константин Цеков – XВ клас
3. Калоян Крумов – XГ клас
4.Георги Лещарски – XД клас
5. Стефан Петрунов – IXБ клас
На ІІ-ро място се класира отбор №2: Борис Радованов – XIГ клас, Александър Модев – XIГ клас, Михаил Георгиев – XIД клас, Марио Цветков – XВ клас, Йоан Григоров – XГ клас,.
На ІІІ-то място отбор №3: Божидар Бойчев – XБ клас, Александър Николов – XIВ клас,Георги Станев – XIВ клас, Мартин Владимиров – XIВ клас, Мартин Томов – XIВ клас.
Всички участници ще получат сертификати за класиране и участие.
Чрез участието си в иновационния лагер учениците имат възможността да придобият по-задълбочено познание за света на работата и предприемаческия дух чрез подхода „учене чрез правене”, развиват уменията си за решаване на проблеми и се научават да работят под напрежение в съкратени срокове.

Организатори: инж.Росица Бонева, Румяна Стаменова