Изложба „140 г. въоръжение в БА”

На 20.11.2018 г. по покана на Министерството на отбраната учениците от 12Д клас, с класен ръководител
Румяна Стаменова, посетиха изложба „140 г. въоръжение в БА”, която беше организирана в сградата на МО-
2. Полковник Христо Стаменов запозна момчетата и момичетата с различните оръжия и боеприпаси,
използвани от българските войски след Освобождението на България. Учениците имаха възможност да
усетят духа на българската армия през годините, запознавайки се и с най – съвременните противовъздушни
оръжия.

GSM 619 GSM 622 GSM 624 GSM 616 GSM 632 GSM 630 GSM 617 GSM 628