„Забавна лексикология“ – състезание по БЕЛ

На 18 март 2016 г.  се проведе състезание по БЕЛ „Забавна лексикология“, в което участваха всички 9 класове.
Жури в състав: г-жа Елиза Петрова, г-н Борислав  Кузов и г-жа Димитринка Ангелова класира отборите, както следва:
място – 9 Д клас – преподавател г-жа Р. Стаменова
2 място – 9 В клас – преподавател г-н Б. Кузов
3 място – 9 Б клас – преподавател г-н Б. Кузов


Отборите на  9 А клас, 9 Г клас и 9 Е клас получиха грамоти за участие.