Г Р А Ф И К ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ – ЮНИ – ЮЛИ 2018г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА И ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Г Р А Ф И К

ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ – ЮНИ – ЮЛИ 2018г.

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА И ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Изтегли  Г Р А Ф И К ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ