Великден в ПГЕА

На 28 април в ПГЕА се проведе традиционния  Великденски конкурс „Писано яйце“, в който участваха учениците от осмите класове. Жури в състав г-жа Й. Ганева, Д. Ангелова и Р. Стаменова класира отборите както следва: 1място – 8 В клас; 2 място – 8 б клас и 3място – 8 г клас. На отборите бяха връчени грамоти.