Академия за лидери

На 21-ви ноември, 2016 г. започна сътрудничеството между ПГЕА и Академия за лидери по програма „Твоят час“ за провеждане на семинари за изграждане на лидерски и мениджърски умения на учениците от 10, 11 и 12 класове.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРИТЕ