2013/2014

„Децата трябва да растат на детски площадки, които да олицетворяват техният вълшебен свят от игри и забавления ,сътворени да моделират характерите, емоциите, техническите умения и културата им, възпитавайки ги в любов и милосърдие към природата и хората.“

Проект “ Интерактивна детска площадка на бъдещето“, с използване на сензорна технология, който се класира на II-ро място в Европа. Проектите се организират и спонсорират от Hanze University of Apllied Sciences, Philips и  Energy Transition Centre – Холандия.

Целта е децата да се научат да използват зелена енергия и да получават всичко в живота на базата на вложен труд, да се учат на взаимопомощ, опазване на околната среда и безопасно движение по улиците.

Проекта включва LED индикаторна система, която чрез смеещи се и тъжни  лица сигнализира дали съответната установка произвежда или не произвежда енергия.

Децата трябва да растат на детски площадки, които да олицетворяват техният вълшебен свят от игри и забавления ,сътворени да моделират характерите, емоциите, техническите умения и културата им,  възпитавайки ги в любов и милосърдие към природата и хората.

 Децата се регистрират при влизане в площадката от RFI /Remote Inclusion System/ и получават индивидуални чипове. Площадката се състои от атрактивни детски установки като слънчоглед /с монтиран слънчев панел на него/, ветрогенератор, пързалка, люлка, библиотека и киноцентър, летателен апарат, игра на дама, колело, светещи пътечки , дворец и др.

Когато детето използва установка произвеждаща енергия, то получава бонус точки, а когато използва установка изразходваща енергия, му се отнемат точки.

Целата е децата да се научат да използват зелена енергия и да получават всичко в живота на базата на вложен труд.

Проекта включва LED индикаторна система, която чрез смеещи се лица сигнализира дали съответната установка произвежда или не произвежда енергия.

Когато детето използва установка произвеждаща енергия, то получава бонус точки, а когато използва установка изразходваща енергия, му се отнемат точки.

Главна блокова схема:

Бонус точка –  изчислява се само на база на произведената енергия от детето , 1 точна  е равна на 100W

Установки+ тичане по светещата пътечкаспечелени точки

Пързалка (2 спускания  5 точки)

Колело (10 мин  5 точки)

Люлка (10 мин  5 точки)

Игра на дама (20 мин 5 точки)

Игра на  колело (20 мин  5 точки + 1 завъртане на колелото 5 точки /за деца в инвалидни колички)

Слънчоглед (1 завртане е 19 точки)

Ветрогенератор (1 завъртане е 19 точки)

Магазин за плодове и сок

1 плод (20 точки)  1 сок (20 точки

Устовки – отнемат точки

Гъба /кино и библиотека/ (30 точки за 60 мин

Летящ симулатор (20 точки за 10 мин)

За да се използват услугите на площадката има стационарна фото-волтаична система на покрива на двореца. Енергията им обслужва установките на площадката 24/7 и допълнително дава на децата 4 бонус точки при всяко чекиране на установките.

Общата енергия произведена от установките е 100 KWh.p за определеният размер на площадката.

Децата се научават да се грижат за растенията,птиците и чистотата на площадката. На площадката е изградена зона с фонтан и мивка, има и контейнери за боклук, където децата се научават да сортират боклука и да поливат растенията.

Покрива е подвижен – при силно слънце или дъжд, той автоматично се отваря.

/демонстрация на сензор при докосване/

 /демонстрира 3 сензораза температура и светлина и движение/

 Децата се наблюдават от родителите им от разстояние.

На покрива на двореца е разположена камера за наблюдение на площадката . Чрез системата Secured Live Stream всеки  родител , отдалечен от площадката може да се свърже по GSM и да види играещото си дете.

Слънчоглед

 sunflower%20new

Децата сами завъртат слънчогледа по посока на слънцето.

1. Когато детето види тъжно лице на LED индикатора на слънчогледа то пристига до установката и се чекира на местното RFI, след което завърта слънчогледа по посока на слънцето .

2.  Arduino сравнява показанията на  3 сензора /фоторезистори/. 

Когато позицията на слънчевият панел е некоректно, съпротивлението на левият и десният сензор намалява and LED показва тъжна усмивка.
Когато позицията на слънчевия панел е коректна, съпротивлението на средния сензор за светлина е намалява и LED  показва усмивка
Веднъж правилно позициониран, слънчогледа не може да бъде завъртан до следващо показание на тъжно лице на LED.

Игра на дама

Децата скачат върху игра, изработена от пиезокристали и по този начин произвеждат енергия. Има електронен зар, който генерира числа от 1 до 6 на произволен принцип и този зар може да бъде управляван от дете в инвалидна количка, което ще бъде част от играта и също ще може да изработи бонус точки в чипа си.

 Ветрогенератор

Когато детето види тъжното лице на LED на ветрогенератора, то изтичва и завърта ветрогенератора в посока на вятъра. Има инсталиран сензор за посок на вятъра на върха на двореца. Ардуино проверява показанието на потенциометъра, инсталиран под ветрогенератора, и осъществява по този начин контрола върху LED индикатора. Ветрогенератора получава енергия от вятъра и я щяраща към LIPo батерията на площадката. 

Пързалка

/демонстрира 2 сензораинфрачервен и за налягане/

 Когато няма дете на пързалката и около нея LED показва тъжно лице.

Когато детето е пред стълбата за изкачване по пързалката, инфрачервеният сензор подава сигнал към LED и се показва безразлично лице /защото детето още не се е покачило/. Когато започва изкачване по стълбата, сензора за натиск подава сигнал към LED и се генерира усмивка.

Върху пързалката има монтиран светофар, който при пускане на детето по пързалката генерира червен цвят, като по този начин следващото дете трябва да изчака.

Програма- светофар

int red=1;

int green=2;

int b1=3;

int b2=4;

int up=0;

int down=0;

void setup ()

{

  pinMode (red, OUTPUT);

  pinMode (green, OUTPUT);

  pinMode (b1, INPUT);

  pinMode (b2, INPUT);

}

void loop ()

{

  up=digitalRead (b1);

  down=digitalRead (b2); 

  if (up==HIGH)

  {

    digitalWrite (red, 1);

  }

  else

  {

    digitalWrite (red, 0);

  }   

  if (down==HIGH)

  {

    digitalWrite (green, 1);

  }

  else

  {

    digitalWrite (green, 0);

  }

}
 Игра на туистер

Играта дава възможност на децата на инвалидни колички да завъртат колелото, а другите да скачат. По този начин те се учат на милосърдие и взаимопомощ.

Гъба /кино и електронна библиотека/

Предвиден е асансьор за деца в инвалидни колички. 

Иновативно колело

Колкото повече енергия изразходва консуматора, толкова повече усилия са необходими за въртенето на педалите на колелото.
 Летателен симулатор

Летателният симулатор е изработен за виртуални полети  и изследване на различни места на земята и космоса.

Програма- летателен симулатор

#include <Servo.h>
class Srvo
{
private:
Servo thisServo;
int ctrlPin;
bool isHighControl()
{
if(digitalRead(ctrlPin == HIGH))
{
return false;
}
else if (digitalRead(ctrlPin == LOW))
{
return true;
}
}
public:
Srvo(int pin, int controlPin)
{
thisServo.attach(pin);
ctrlPin = controlPin;
}
void Rotate()
{
int i;
for(i = 0; i<= 180 && isHighControl(); i++) // i == angle
{
thisServo.write(i);
}
for(int j = i; j>0; j–)
{
thisServo.write(i);
}
}
};
int pinLeftRight = 1;
int ctrlPinLeftRight = 2;
int pinfrontBack = 3;
int ctrlfrontBack = 4;
Srvo leftRight(pinLeftRight,ctrlPinLeftRight);
Srvo frontBack(pinfrontBack,ctrlfrontBack);
void setup()
{
}
void loop()
{
leftRight.Rotate();
frontBack.Rotate();
}

Светеща пътечка

/демонстрира сензор за налягане/

 Светещата пътечка позволява не само произвеждане , но и визуализация на произведената от децата енергия.

Нощно осветление

nightlight

Около площадката чрез зелена енергия се движи атрактивно влакче/изработено ръчно/

Приложение: Основна програма

//Funkcions

//UNIVERSAL OUTPUTS

int Beep=13;

int indikationLed=12;

int Led=11;

int Indikator=10;

int keyboard=9;

 

//INPUTS

int UFORid=7;        //the RFI of the flight simulator

int SFRid=6;         //the Sun Flower RFI

int MRB=5;            //the mushroom Lift Button

int MRRid=4;          //the mushroom RFI

int BikeRid=3;        //The static bike RFI

int BikeButon=2;      //the switch button of the static bike

int SlideButon=1;     // the buttons that we use for digital pressure sensor of the slide

int RFIP=14;          // The RFI in the portal

 

//OUTPUTS

int MotorEnter=15;        //The motor on the portal

int roofMotor=16;           //the motor of the automatic roof

int KONA=17;             //the first consumer of the static bike  

int KONB=18;              // THE second consumer of the static bike

int KONC=19;           //THE THIRD consumer of the static bike

int smile = 20;            //the LED smile part of the face of the slide

int ang = 21;            //The angry part of the LED face of the slide

int grump=22;            //The grumpy part of the LED smile face

int MLiftMotor=23;        //Mushroom lift motor

//Operative variabels

int ButonSwichK=0;         

int UFORidV=0;

int SFRidV=0;

int MRBV=0;

int MRRidV=0;

int BikeRidV=0;

int BikeBotonV=0;

int SlideButonV=0;

int RFIPV=0;

int LS=0;

int butons=0;

int senzorInfraRed=0;

//Parameters

const int BeepTime =20;

const int EnterTime=2000;

const int LiftUpTime=100;

const int BeepRoofTime = 30;   //the beep time when the roof is closing

const int FullLS = 250;        //The parameter max of the light sensor

const int RoofCloseingTime=200;

const int constantaIR=150;

void setup ()

{

  pinMode (Beep, OUTPUT);

  pinMode (indikationLed, OUTPUT);

  pinMode (Led, OUTPUT);

  pinMode (Indikator, OUTPUT);

  pinMode (keyboard, OUTPUT); 

  pinMode (UFORid, INPUT);

  pinMode (SFRid, INPUT);

  pinMode (MRB, INPUT);

  pinMode (MRRid, INPUT);

  pinMode (BikeRid, INPUT);

  pinMode (BikeButon, INPUT);

  pinMode (SlideButon, INPUT);

  pinMode (RFIP, INPUT); 

  pinMode (MotorEnter, OUTPUT);

  pinMode (roofMotor, OUTPUT);

  pinMode (KONA, OUTPUT);

  pinMode (KONB, OUTPUT);

  pinMode (KONC, OUTPUT);

  pinMode (smile, OUTPUT);

  pinMode (ang, OUTPUT);

  pinMode (grump, OUTPUT);

  pinMode (MLiftMotor, OUTPUT); 

  //analogs

  pinMode (A1, INPUT);

  pinMode (A2, INPUT); 

}

void loop ()

{

  digitalWrite (Led, 0);

  digitalWrite (Indikator, 0);

  digitalWrite (keyboard, 0);

  digitalWrite (indikationLed, 0);

  digitalWrite (Beep, 0);

  digitalWrite (roofMotor, 0); 

  digitalWrite (MotorEnter, 0);

  digitalWrite (roofMotor, 0);

  digitalWrite (KONA, 0);

  digitalWrite (KONB, 0);

  digitalWrite (KONC, 0);

  digitalWrite (smile, 0);

  digitalWrite (ang, 0);

  digitalWrite (grump, 0);

  digitalWrite (MLiftMotor, 0);

 //LED indikator

   digitalWrite (Led, HIGH);

   delay (10);

   digitalWrite (Led, 0); 

  ButonSwichK=digitalRead (BikeButon);

  UFORidV=digitalRead (UFORid);

  SFRidV= digitalRead (SFRid);

  MRBV=digitalRead  (MRB);

  MRRidV=digitalRead (MRRid);

  BikeRidV=digitalRead (BikeRid);

  butons=digitalRead (SlideButon);

  SlideButonV=digitalRead (SlideButon);

  RFIPV=digitalRead (RFIP); 

  //roof

  LS=analogRead (A1);

  butons=analogRead  (A2); 

  //RIDS

    //UFO CHECKING

  if (UFORidV==HIGH)

  {

    digitalWrite (Beep, HIGH);

    delay  (BeepTime);

    digitalWrite (Beep, LOW);

  }

 

  //portal

  if (RFIPV==HIGH);

  {

    digitalWrite (Beep, 1);

    delay (BeepTime);

    digitalWrite (Beep, 0);

   

    digitalWrite (MotorEnter, 1);

    delay (EnterTime);

    digitalWrite (MotorEnter, 0);

  }

  //Sunflower RFI

  if (SFRidV==HIGH)

  {

    digitalWrite (Beep, 1);

    delay (BeepTime);

    digitalWrite (Beep, 0);

  }   

  //Mushroom

  if (MRRidV==HIGH);

  {

    digitalWrite (Beep, HIGH);

    delay (BeepTime);

    digitalWrite (Beep, LOW);

    digitalWrite (MLiftMotor, 1);

    delay (LiftUpTime);

    digitalWrite (MLiftMotor, 0);

  }

     //roof 

   if (LS>FullLS)

  {

    digitalWrite (Beep, 1);

    delay (BeepRoofTime);

    digitalWrite (Beep, 0);

   

    digitalWrite (roofMotor, 1);

    delay (RoofCloseingTime);

    digitalWrite (roofMotor, 0);

  }

else

{

  digitalWrite (roofMotor, 0);

 

}

//SLIDE

if ((senzorInfraRed< constantaIR)&&(butons == LOW))

 {

   digitalWrite (smile, LOW);

   digitalWrite (grump, LOW);

   digitalWrite (ang, HIGH);

 }

if ((senzorInfraRed> constantaIR)&&(butons == LOW))

{

  digitalWrite (smile, 0);

  digitalWrite (grump, 1);

  digitalWrite (ang, 0);

}

 

 if ((senzorInfraRed<constantaIR)&&(butons == HIGH))

 {

   digitalWrite (smile, HIGH);

   digitalWrite (grump, LOW);

   digitalWrite (ang, LOW);

 }

 if ((senzorInfraRed >constantaIR)&&(butons == HIGH))

 {

   digitalWrite (smile, 1);

   digitalWrite (grump, 0);

   digitalWrite (ang, 0);

 }

}