ЦИК

11

Уникална снимка на Председателката на ЦИК Ивилина Вергинова Алексиева-Робинсън с колежките инж. Балева и инж. Бонева и наши ученици. 

Ученици от Професионалната гимназия по електротехника и автоматика посетиха  офисите на Централната избирателна комисия  в сградата на Народното събрание на Република България.

Може би да запитате „Какво правят учениците в ЦИК?“  Първо те са в 12 клас и са равноправни гласоподаватели.  На кои други ще се падне честа да видят къде се обработват изборните резултати и къде се определя бъдещето на България за следващите 4-5 години.  Компютърната обработка се осъществява от фирма „Програмно осигуряване“ с директор Михаил Костадинов. Негов представител присъства на срещата и подробно разказа за информационния обмен и мерките за сигурност, които се осъществяват в изборния ден. Председателката на ЦИК много хареса нашите ученици, покани ги като завършат да кандидатстват за работа в ЦИК, липсват им подготвени кадри.

Ръководител стаж:  Дончо Пачиков