Философия

Mладите хора трябва да се борят за осъществяване на своите мечти.

Светът е отворен и те могат да се реализират навсякъде.

Трябва да знаят поне 2 чужди езика и да не се колебаят да приемат предизвикателствата независимо в кои точки на света . Така животът им ще премине много по-интересно , ще бъдат духовно удовлетворени и материално обезпечени.

Най-важно е да се трудят и да имат самочувствие с това което правят, да са отговорни към родителите и приятелите си и никога да не забравят, че милосърдието и взаимопомощта са най-благородните човешки качества.
За мен работата на учителя изисква изключително гъвкав подход съобразен с времето в което растат нашите деца, икономическото състояние на всеки един от нас и събитията произтичащи в цялото ни общество.
Всички чувстваме материалният и духовният дефицит у хората в нашата страна и това оказва огромно влияние върху развитието на учениците и тяхното поведение и мотивация.

Следователно, аз като учител съм длъжна да се съобразя с фактите и да мога да дам на децата които са ми поверени най-доброто.

Имаx шанса да работя в известни компании в България и чужбина, като работата ми беше свързана с Интернет. Интернет е една от най-модерните технологии в света с най-голямо разпространение във всички сфери на живота и все повече става база на която се изграждат икономиките в света.

Нашето училище е професионално със специалности, които са тясно свързани с Интернет и аз съм доволна, че мога да споделя моят професионален опит с учениците.

Човек не би трябвало да се стреми да работи само за себе си, но и да даде нещо на обществото.

Всеки от нас може да даде нещо на хората, независимо дали работи и се развива в България или в други страни.

За да може трудът да е конвертируем навсякъде, не трябва да има езикови бариери.

Затова още в първият учебен ден аз съветвам учениците да запишат езикови курсове /предимно английски и немски/, защото когато отидат да кандидатстват за работно място, това ще е огромно предимство за тях. /Като казвам това, нямам в предвид само работа в чужбина, но и работа в чуждестранни фирми на територията на България/.
Знанията и уменията , които учениците придобиват, ще им дадат свобода – свобода на мислене, на работа в желаната компания, свобода да избират къде да живеят и с кого и т.н.
Много често чувам от учениците следното “ Аз мога и да не искам да уча техника, ученето не ме интересува“. Добре, но след като си в професионално училище, аз мисля, че си тук за да учиш това, една интересна професия в бъдеще ще ти даде възможност да бъдеш най-полезен за себе си и обществото, да ставаш сутрин с радост и желание , че ще вършиш нещо приятно… разбира се може да се случат събития , перипети, но нали трябва да опиташ, за да не съжаляваш по-късно.

Нискоквалифицираната работа всеки в нужда може да я работи, тя няма да избяга, но за висококвалифицирана работа сега е моментът да се учи.
Като зная в компаниите за какво става въпрос, аз правя всичко възможно да помогна на тези които искат и влагат труд да се научат, а това става с реална работа, не само с гледане на дъската и писане в тетрадката.
Истинското учение е практиката.
За това, на втората година /2013-та/ от започване на учителската ми работа, аз прецених, че е много важно да участваме в проекти, и то не какви да е, а международни.

Защото тези проекти включват много силни отбори, има страхотна конкуренция, проектите се изработват на английски език и включват много неща: програмиране, работа със сензори, оразмеряване, кабелни схеми, изработване на план и макети , презентиране и много други неща. За няколко месеца работа по проект аз установих, че „не мога да позная“ учениците, които са започнали работа преди няколко месеца в добрият смисъл.

Проблемът е, че се налагаше да работим изключително много, по 4-5 часа след училище и учениците бяха много изморени, но за сметка на това изключително доволни. Те добиха страхотно самочувствие и знания в много области.

Никога не съм мислила, че като учител ще работя многобройни дни от 7,30 сутринта до 7,30 и дори до по-късно вечерта и никога не съм била по-доволна от себе си поради успеха на децата с които работих.

Тук искам да спомена бонусите като например, че със спечелена награда се отварят врати на университети в България и извън нея и те могат да отидат да учат в тях без полагане на изпити, като могат да кандидатстват и бъдат одобрени за стипендианти.

Повечето фирми, които са в областта на ИТ избират своите бъдещи специалисти още от университетите, и една автобиография на ученик с награди и участия в състезания в училище повишава многократно шанса му съответната фирма или компания да го назначи на работа.

Философията на моето преподаване е работа, работа и работа…и само работата е ключът към успеха и просперитета.