Учителски семинар в гр. Русе

Състоял се на 5.05.2016 г. в Професионална гимназия по електротехника и електроника “ Апостол Арнаудов“.