Учителски семинар в Букурещ

състоял се на 6.05.2016 в Национален колеж по информатика “ Тодор Виану“