УЧИТЕЛИ

ПОРТФОЛИО  НА УЧИТЕЛИТЕ 

Румяна Стаменова   

Светлана Яначкова

 Димитър Иванов 

Йорданка Ганева

 Петя Димитрова

Светлана Асенова

Димитрина Ангелова

Десислава Сърбинова  

Любка Богданова

Галина Василева

Нонка Вучкова 

Цветанка Гергинова 

Ася Георгиева

Бойко Иванов

Даринка Евтимова

Емилия Павлова 

Искра Радославова

Маргарита Тодорова

Мария Кривонозова

Антония Йончева

Ели Тоскова

Милчо Милев

Дора Маркова

Николай Петров

Йорданка Мицева

Антония Йончева

Р. Байкова

Бр. Тасков

Даниела Владимирова

Д. Милков

Т. Маринова

Е. Ганева

инж. Боряна Радева

Валентина Олейникова

инж. Латинка Боткова

инж.Петя Димитрова

инж. Петьо Дунев 

инж. Параскева Нечева

инж. Росица Бонева

инж. Сергей Димитров

инж. Цветанка Иванова