Ученически съвет

Председател –  Георги Костов  
Зам. Председател – Стефи Стоилова 
Секретар – Емили Толева 

И следните членове 
Алекс Атанасов 
Александър Златев 
Александър Модев 
Борис Божилов 
Валентин Василев 
Веселина Иванова 
Виктор Йосифов 
Димо Старирадев 
Ивайло Борисов 
Ивета Иванова 
Калоян Недев 
Константин Вутов 
Кристина Георгиева 
Мартин Воденичаров 
Маргарита Костадинова – Педагогически съветник към ПГЕА 
Натали Йорданова 
Светослав Замфиров 
Стефани Илиева 
Тодор Лелеков 
Явор Яначков