УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

                                                2016 – 2017   г.

 

 

Клас

 

Спе-

циал-

ност

 

Код

 

Учебен

план

 

Степен на професионална квалификация – професия

8 а КМ 5230502 2010 г. Трета – техник на компютърни системи
8 б КТТ 5230501 2010 г Трета – техник на компютърни системи
8 в СП 4810201 2010 г Трета – системен програмист
8 г ПО 4810101 2011 г Втора – програмист
8 д ОКС 5230502 2010 г. Трета – техник на комуникационни системи
9 а КМ 5230502 2010 г. Трета – техник на компютърни системи
9 б КТТ 5230501 2010 г. Трета – техник на компютърни системи
9 в СП 4810201 2010 г. Трета – системен програмист
9 г ПО 4810101 2011 г Втора – програмист
9 д ИИ 4820101 2009 г Трета – икономист-информатик
9 е СП 4810201 2010 Трета – системен програмист
10 a КМ   5230502 2010 г. Трета – техник на компютърни системи
10 б  КТТ 5230501 2010 г. Трета – техник на компютърни системи
10 в СП 4810201 2010 г. Трета – системен програмист
10 г ПО 4810101 2011 г. Втора – програмист
10 д ИИ 4820101 2009 г. Трета – икономист-информатик
10 е ОКС 5230105 2010 Трета – техник на комуникационни системи
11 а КМ   5230502 2010 г. Трета – техник на компютърни системи
11 б КТТ 5230501 2010 г. Трета – техник на компютърни системи
11 в СП 4810201 2010 г. Трета – системен програмист
11 г ПО 4810101 2011 г. Втора – програмист
11 д ИИ 4820101 2009 г. Трета – икономист-информатик
12 а КМ 5230502 2010 г. Трета – техник на компютърни системи
12 б КТТ 5230501 2010 г. Трета – техник на компютърни системи
12 в СП 4810201 2010 г. Трета – системен програмист
12 г ПО 4810101 2011 г. Втора – програмист