Учебни планове при прием след 8-ми клас

За да се запознаете с общообразователните и специални предмети, които се изучават от 9-ти до 12-ти клас  включително по съответните специалности, моля кликнете на файловете  по-долу:

Общообразователни и специални предмети по специалност СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ с прием след 8-ми клас

Общообразователни и специални предмети на специалности КТТ и КМ с прием след 8-ми клас