УЧЕБНИЦИ

ЗА НОВАТА 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

УЧЕБНИЦИ ПО БЕЛ ОДОБРЕНИ ОТ МОН ЗА УЧЕБНАТА  2016/2017 г.

ІХ клас

 1. Български език, ЗП Т. Бояджиев и колектив 2001 – 2016 ИК „Анубис” ООД
 2. Български език, ЗП К. Димчев и колектив 2002 – 2016 „Булвест 2000” ООД
 3. Български език, ЗП Т. Ангелова и колектив 2001 – 2016 „Просвета-София” АД
 4. Литература, ЗП Б. Богданов и колектив 2001 – 2016 ИК „Анубис” ООД
 5. Литература, ЗП и ПП Д. Табакова и колектив 2001 – 2016 „Булвест 2000” ООД
 6. Литература, ЗП В. Герджикова и колектив 2012 – 2016 „Просвета-София”

 Х клас 

 1. Български език, ЗП К. Димчев и колектив 2002 – 2016 „Булвест 2000” ООД
 2. Български език, ЗП Т. Ангелова и колектив 2014 – 2016 „Просвета–София” АД
 3. Български език, ЗП и ПП Т. Бояджиев и колектив 2001 – 2016 ИК „Анубис” ООД
 4. Литература, ЗП Кл. Протохристова и колектив 2001 – 2016 ИК „Анубис” ООД
 5. Литература, ЗП В. Котева и колектив 2002 – 2016 „Булвест 2000” ООД
 6. Литература, ЗП Ал. Шурбанов и колектив 2012 – 2016 „Просвета–София”

ХІ клас

 1. Български език, ЗП и ПП Т. Бояджиев и колектив 2001 – 2016 ИК „Анубис” ООД
 2. Български език, ЗП Т. Ангелова и колектив 2001 – 2016 „Просвета–София” АД
 3. Литература, ЗП и ПП В. Стефанов, Ал. Панов 2001 – 2016 ИК „Анубис” ООД
 4. Литература, ЗП и ПП М. Герджикова и колектив 2002 – 2016 „Булвест 2000” ООД
 5. Литература, ЗП и ПП И. Пелева и колектив 2001 – 2016 „Просвета–София”

ХІІ клас

 1. Български език, ЗП и ПП Т. Бояджиев и колектив 2002 – 2016 ИК „Анубис” ООД
 2. Български език, ЗП Т. Ангелова и колектив 2002 – 2016 „Просвета–София АД
 3. Литература, ЗП В. Стефанов, Ал. Панов 2002 – 2016 ИК „Анубис” ООД
 4. Литература, ЗП и ПП Ил. Кръстева и колектив 2002 – 2016 „Булвест 2000” ООД
 5. Литература, ЗП и ПП И. Пелева и колектив   2002 – 2016 „Просвета–София”

УЧЕБНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА

Учебен предмет Клас Учебник
Математика 8 „Математика”, ЗП, З. Паскалева, М. Алашка, Г. Пскалев, изд. „Архимед-2” ЕООД, 2010-2016 г.
  9 „Математика”, ЗП, З. Паскалева,  Г. Пскалев, изд. „Архимед-2” ЕООД, 2000-2016 г.
  10 „Математика”, ЗП, З. Паскалева,  Г. Пскалев, изд. „Архимед-2” ЕООД, 2001-2016 г.
  11 „Математика”, ЗП, З. Паскалева,  Г. Пскалев, изд. „Архимед-2” ЕООД, 2001-2016 г.
  12 „Математика”, ЗП, З. Паскалева,  Г. Пскалев, изд. „Архимед-2” ЕООД, 2005-2016 г.
  12 „Математика”, ПП, З. Паскалева,  Г. Пскалев, изд. „Архимед-2” ЕООД, 2002-2016 г.

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ  И  ПОМАГАЛАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за учебната година 2016/ 2017

Kлас  Учебен предмет и вид подготовка Автор/Авторски колектив Валидни издания Издателство
8  Английски език, ЗП

Учебник „Opportunities for Bulgaria” в

две части

Учебна тетрадка „Opportunities for

Bulgaria” в две части

 

М. Харис и

колектив

 

 

2009 – 2016

 

 „Pearson Education –

Longman”,

представлявано от

„С.А.Н.-ПРО

ООД

9 Английски език, ЗП

Учебник „Opportunities for Bulgaria”

трета част

Учебна тетрадка „Opportunities for

Bulgaria”  трета част

 

М. Харис и

колектив

 

 

 

2009 – 2016

 

 

 „Pearson Education –

Longman”,

представлявано от

„С.А.Н.-ПРО

ООД

9e Английски език, ЗП

Учебник „Opportunities for Bulgaria” първа част

Учебна тетрадка „Opportunities for

Bulgaria” първа част

М. Харис и

колектив

 

 

 

2009 – 2016

 

 

„Pearson Education –

Longman”,

представлявано от

„С.А.Н.-ПРО

ООД

10 Английски език, ЗП

Учебник „Opportunities for Bulgaria”

трета част

Учебна тетрадка „Opportunities for

Bulgaria”  трета част

 

М. Харис и

колектив

 

 

 

2009 – 2016

 

 

„Pearson Education –

Longman”,

представлявано от

„С.А.Н.-ПРО

ООД

11  Английски език, ЗП

Учебник „Opportunities for Bulgaria” В1+

 

М. Харис и

колектив

 

2009 – 2016

 

 

„Pearson Education –

Longman”,

представлявано от

„С.А.Н.-ПРО

ООД

12а, 12б ЧЕП ,, Information Technology “ Вирджиния Еванс и колектив 2011 – 2014 Express  Publishing
12в, 12г ЧЕП ,, Electronics ‘’ Вирджиния Еванс и колектив 2011 – 2014 Express  Publishing

ПРЕДМЕТНА КОМИСИЯ  НА КАТЕДРАТА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Учебници и издателства използвани през 2016-2017 учебна година

Биология и здравно образование

8 клас

 Биология и здравно образование     М. Шишеньова и колектив         Анубис    2009 г.

9 клас

Биология и здравно образование     Т. Николов  и колектив            Анубис         (задължителна и профилирана подготовка)      2001- 2009 год             

             10 клас

Биология и здравно образование    M. Шишиньова и колектив           Анубис        Задължителна  подготовка)       2001-2009 год                

Учебници по физика за учебната 2016/2017г.

 1. Физика и астрономия за 8-ми клас-М. Максимов изд. „Булвест 2000“,  година 2009-2016;
 2. Физика и астрономия за 9-ти клас-М. Максимов, Георгиос Христакудис,  изд. „Булвест 2000“, година 2001-2016;
 3.  Физика и астрономия за 10-ти клас-М. Максимов, Георгиос Христакудис, изд. „Булвест 2000“,  година 2001-2016;

               УЧЕБНИЦИ НА МО „ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА” ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017г.

  І. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

  клас предмет наименование на учебника подготовка автор година издателство
  8 клас География и икономика „География и икономика” ЗП Калина Милкова 2012 „Азбуки Просвета”
  9 клас География и икономика „География и икономика” ЗП Н. Димов и колектив 2012 „Просвета”
  10 клас География и икономика „География и икономика” ЗП Н. Димов и колектив 2012 „Просвета”

   

  ІІ. ИКОНОМИКА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

  клас предмет наименование на учебника подготовка автор година издателство
  10 клас Икономика „Икономика” ЗПП А. Войкова, М. Георгиева 2007 Мартилен , Летера
  11 клас Предприемачество „Предприемачество” ЗПП Кирил  Тодоров 2007 Мартилен

   

  ІІІ. НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

  клас предмет наименование на учебника подготовка автор година издателство
  9 клас Бизнес комуникации „Бизнес комуникации” ЗПП Е. Шаренска, М. Ризова 2009 Мартилен
  9 клас Микроикономика „Микроикономика” ЗПП Методи Кънев 2005 Мартилен
  9 клас Обща теория на счетоводната отчетност „Обща теория на счетоводната отчетност” ЗПП Любен Петров   Мартилен
  10 клас Икономика на предприятието „Икономика на предприятието 1” ЗПП Г. Попов, Н. Щерев 2005 Мартилен
  10 клас Макроикономика „Макроикономика” ЗПП Методи Кънев 2005 Мартилен
  10 клас Счетоводство на предприятието „Счетоводство на предприятието”

  „Сборник със задачи по счетоводство”

  ЗПП Светла Павлова   Мартилен
  Учебна практика по счетоводство на предприятието
  10 клас Програмиране на алгоритмични езици Всички учебници по “Информатика” и “Информационни технологии” ЗПП      
  11 клас Икономика на предприятието „Икономика на предприятието 2” ЗПП колектив 2005 Мартилен
  11 клас Счетоводство на предприятието „Счетоводство на предприятието”

  „Сборник със задачи по счетоводство”

  ЗПП Светла Павлова 2005 Мартилен
  Учебна практика по счетоводство на предприятието
  11 клас Икономическа информатика “Икономическа информатика” ЗПП М. Антова, Е. Момчилова 2004/2005 Мартилен
  11 клас Програмиране на алгоритмични езици Всички учебници по “Информатика” и “Информационни технологии” ЗПП      
  11 клас Учебна практика по компютърни архитектури и операционни системи “Въведение в PC”- учебно помагало по информатика за 11 клас ЗПП Людмила Иванова 2001. Сиела
  “Икономическа информатика” ЗПП М. Антова, Е. Момчилова 2004/2005 Мартилен
  11 клас Учебна практика по функционални приложни програми Всички учебници по “Информатика” и “Информационни технологии” ЗПП      
  “Икономическа информатика” ЗПП М. Антова, Е. Момчилова 2004/2005 Мартилен

  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

  • 8 клас – Химия и опазване на околната среда – ЗП – М. Павлова и колектив; издателство Педагог 6, издание 2008 – 2011 г.
  • 9 клас – Химия и опазване на околната среда – ЗП – М. Павлова и колектив; издателство Педагог 6, издание 2002 г.
  • 10 клас – Химия и опазване на околната среда – ЗП – М. Павлова и колектив; издателство Педагог 6, издание 2002 г.

   

  СПИСЪК

  НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ по история и цивилизация и свят и личност,  КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ през УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД09-143/19.02.2016 ГОДИНА И ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД09-444/13.04.2016 ГОДИНА НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

  8 клас – История и цивилизация, ЗП, Хр.Матанов, Г.Рангелова, 2009 – 2016, ИК „Анубис” ООД

  9клас – История и цивилизация, Д. Вачков и колектив 2012 – 2016 ИК „Анубис”ООД

  10 клас – История и цивилизация, ЗП Хр. Мирчева, Г. Николова, 2012 – 2016, ИК „Анубис” ООД

  11 клас – История и цивилизация, ЗП В. Гюзелев и Колектив, 2012 – 2016 „Просвета–София” АД

  12 клас  – Свят и личност, ЗП М. Грекова и колектив 2008 – 2016 „Просвета–София” АД

  Учебно- помощна литература  за специалности – КТТ и КМ

  ДЪННИ  ПЛАТКИ ЗА РС

  1.     Мюлер, Скот. Компютърна енциклопедия, Част 1, 2, 3. СофтПрес, 2002.

  2.     Дембовски, Клаус. Дънни платки, BIOS Setup. Техника, 2000.

  3.     Прес, Бари. Компютърна библия I и II част. АлексСофт,1998.

  4.     Шиндлер, Д. Компютърни мрежи. СофтПрес, 2003.

  5.     Microsoft, Компютърни мрежи – комплект за самообучение. СофтПрес, 2001.

  6.     Колектив, Компютърни мрежи. СофтПрес, 2000.

  7.     Иванова, Людмила. Въведение в PC. изд. БАН, 2007.

  Web страници:

  http://www.computers.bg; http://www.hardwarebg.com; http://www.comexgroup.comhttp://www.webopedia.com; http://www.sagabg.net ; http://benchmarkhq.ru

   

  ПРОЦЕСОРИ И ПАМЕТИ ЗА РС

  1.     Дембовски, Кл.  Сервизен справочник. С., Техника, 2000.

  2.     Мюлер, С. Компютърна Енциклопедия 14-то издание. СофтПрес, С., 2002.

  3.     Mueller, Scott Upgrading and Repairing Pcs, 17th Edition. Que. 2006.

  4.     Mueller, Scott Upgrading and Repairing Pcs, 19th Edition. Que. 2009.

  5.     Mueller, Scott Upgrading and Repairing Pcs, 20th Edition. Que. 2012.

  6.     Иванова, Л. Въведение в РС 9 клас, С., Фондация за европейско образование и професионална квалификация, 2012.

  Web страници:

  http://en.wikipedia.org

  http://www.hardware.bg

  http://www.howstuffworks.com

  КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

  1.   Ганчев, И. Компютърни мрежи и комуникации. Пловдив, ИМН-Пловдив,1999.

  2.   Остерло, Х. TCP/IP пълно ръководство. С., Софтпрес., 2002.

  3.   Симеонов, С., П. Катъров. Съвременни компютърни комуникации. Бургас, АПН, 2002.

  4.   Шиндер, Д. Компютърни мрежи. С., СофтПрес, 2003.

  5.   Microsoft Press, Компютърни мрежи. С., Софтпрес., 1999.

  ПРИЛОЖЕН МРЕЖОВИ СОФТУЕР

  1.     Станек, У.Р. Microsoft SQL Server 2005. Наръчник на администратора. С., Софтпрес, 2006.

  2.     Microsoft. MSCE Microsoft SQL Server 2000  Проектиране и реализация на бази данни Training kit. С., Софтпрес, 2001.

  3.     SQL Server Books Online.

  Web страници:

  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb545450 – онлайн библиотека на  Microsoft за разработчици на софтуер – тема SQL Sever

  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb510741(v=sql.100) – онлайн библиотека на  Microsoft за разработчици на софтуер – тема Transact-SQL

  http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server

  http://en.wikipedia.org/wiki/Transact-SQL

   

  АСЕМБЛИРАНЕ на PC

  1. Компютърна енциклопедия  1, 2, 3 част. СофтПрес, C.,  2003.

  2. Дембовски, Клаус. PC сервизен справочник. Техника, C., 2001.

  Toм 2: Дънни платки и BIOS Setup.

  Том 3: Интерфейси и системни шини.

  WEB сайтове: www.hardwarebg.com; http://comexgroup.com; http://sonic-bg.com; www.benchmarkhq.ru

  ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА

  1.     Ганчев, И. Компютърни мрежи и комуникации. Пловдив, ИМН-Пловдив,1999.

  2.     Дембовски, Клаус. Сервизен справочник – Том 1,2,3,4, С., Техника, 2000.

  3.     Иванова, Л. Въведение в РС 9 клас, С., Фондация за европейско образование и професионална квалификация, 2012.

  4.     Компютърни мрежи MSCE – комплект за самообучение на Microsoft. С., Софтпрес, 2001.

  5.     Минаси, Марк. Компютърна енциклопедия. С., Софтпрес, 1999.

  6.     Мюлер, С. Компютърна Енциклопедия 14-то издание. СофтПрес, С., 2002.

  7.     Прес, Бари. Компютърна библия  I, II част. С., АлексСофт, 1998.

  8.     Рош, Уин. Компютърна библия. Компютър Таймс ЕООД,  C., 1995.

  9.   Mueller, Scott Upgrading and Repairing Pcs, 17th Edition. Que. 2006.

  10.  Mueller, Scott Upgrading and Repairing Pcs, 19th Edition. Que. 2009.

  11.  Mueller, Scott Upgrading and Repairing Pcs, 20th Edition. Que. 2012.

  WEB сайтове: http://bg.wikipedia.org; http://en.wikipedia.org; http://www.hardware.bg/ ; http://www.howstuffworks.com

  ЗАПОМНЯЩИ  УСТРОЙСТВА

  1.     Дембовски, Клаус. Входно-изходни и запомнящи устройства. ИК „Техника“, 2000.

  2.     Чепурной, В. Устройства хранения информации. , BHV-Санкт-Петербург, 1998.

  3.     Николов, И. Д. Оптични методи и системи (за запис и обработка на информация). УИ “Св. Кл. Охридски”, София, 1993.

  4.     Optical Computing: Digital and Symboliv . – Edited by Raymond Arrathoon (Marcel Dekker, Inc.): Wayne State University, Detroit, Michigan, 1993.

  5.     Optical Computing Hardware. – Edited by Jurgen Jahns and Sing H. Lee (Academic Press Limited): London, 1994.

  Web сайтове:

  1.     http://www1.ecs.ru.acad.bg/kp/Select/Storage/Perspectivni_ZU.htm

  2.     http://www.setcom.bg/news/reviews/reviews/HDD40Tests/default.htm

  3.     http://www.computers.bg/statia.php?mysid=325&t=50&SESID=03ece49a70f68288e29b1bd9c2f44ec9

  4.     http://comexgroup.com/storage/_hdd/toshiba_mobile.htm

  5.     http://comexgroup.com/storage/_hdd/_hdd_test_methodology.htm

  6.     http://www.computers.bg/statia.php?mysid=747&t=29

  7.     http://support.microsoft.com/kb/255867/bg

  8.     http://comexgroup.com/storage/dvd_formats_war.htm

  9.     http://www.pc-dictionary.hit.bg/C.htm

  10.  http://www.shtrakov.net/Phys_CPU_Arch/Lect_08.pdf

  11.  http://sagabg.net/PCMagazine/articles.php3?unit_id=4&issue_id=217

  12.  http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_memory

  13.  http://www1.ecs.ru.acad.bg/kp/

   

  ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ

  ”Методология за проектиране на електронни схеми с PSpice”, София, 2000

  „Усилватели – изчисляване, измерване, регулиране“, Техника, София

  „Електронни измервания“, Димитър Русев, Емил Манов, Техника, София

  „Наръчник по Електроника“, Матю Мандл, Техника,София

  „Импулсни и цифрови схеми“ – справочник

  „Наръчник по приложение на TTL и CMOS интегрални схеми“, Еберхарт Кюн, Техника, 2001

   

  ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

  1.            Шиндър, Дебра Литълджон. Компютърни мрежи (пълно ръководство по теория, изграждане и съвместна работа между мрежите). Софт Прес, 2006

  2.         Мюлер, Скот. Компютърна енциклопедия – Част  III, 14-то издание. Софт Прес, 2002

  3.         Прес, Бари. Компютърна библия – Том III. Алекс Софт, 1998

  Web сайтове:

  http://www.ciscopress.com/bookstore/index  –Web site на CISCO компанията с учебни материали за компютърните мрежи.

  http://www.computerhope.com/issues/ch000445.htm – базови знания за откриване и отстраняване на проблеми при мрежите.

  http://www.udel.edu/topics/connect/ethernet/ethernet-troubleshooting.html -отговор на най-често срещаните проблеми при мрежите.

  http://support.3com.com/infodeli/tools/netmgt/tncsunix/product/091500/c1ovrvw.htm – методология за откриване и отстраняване на проблеми и дефекти в мрежите на фирмата 3com.

  http://www.microsoft.com/windowsxp/using/networking/maintain/troubleshoot.mspx – откриване на проблеми  в мрежата чрез операционната система Windows XP/2000.

  http://www.linksys.com – информация за безжичните мрежи на фирмата Linksys. http://www.proxim.com – информация за безжичните мрежи на фирмата Proxim. http://www.3com.com – информация за безжичните мрежи на фирмата 3com.

  http://www.homepcnetwork.com – информация за връзка на мрежата с Интернет.

  http://www.windowsnetworking.com/articles_tutorials/trouble/ – информация за работа с помощните програми на Windows XP/200x  за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите.

  Учебници  по Общотехническа подготовка за учебната 2016/2017г.

  • Градивни елементи

  Румен Ананиев; Асен Гадавелов , Издателство: Нови знания, Издаден: 2011 година

  • Аналогова схемотехника за 10 кл.

  Величка Спасова, Издателство: Нови знания, Издаден: 2011 година

  • Цифрова схемотехника

  Маргарита Цонева, Издателство: Нови знания, Издаден: 2006 година

  • Здравословни и безопасни условия на труд

  Атанаска Миленкова, Издателство: Нови знания, Издаден: 2012 година

  • Електротехника

  Инж.  Любен Ананиев,  инж. Евгения Николова, Издателство: Нови знания, Издаден: 2011 година

  • Техническо чертане и документиране

  Мария Гроздева, Виолета Бойчева, Издателство:Нови знания

  • Информационни технологии за 8 клас

  Галя Цонкова ,Цветанка Кирилова, Издателство: Булвест 2000

  • Информационни технологии за 8 клас

  Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров, Издателство: Нова  звезда

  1. Икономика 10 клас

  Антоанета Войкова, Мата Георгиева, Изд. Мартилен, изд. Летера, 2004, 2007, 2010

  1. Предприемачество

  Кирил Тодоров, Изд. Мартилен, 2004, 2007, 2010, 2012

Учебници по СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

C++ ИНФОРМАТИКА-II част ,  КОAЛА ПРЕС,            Л. Иванова ,   2009

„C++ практически самоучител”, СОФТПРЕС ,   Хърб Шилдт,    2008

Структури от данни и програмиране на С++, Сиела, М.Тодорова, 2012

Обектно-ориентирано програмиране на базата на езика С++, Сиела, М.Тодорова, 2012

Програмиране на асемблер за персонален компютър IBM/PC, Дейвид Брадли, Техника, 1989 г.С. Кънчева, 

“ACCESS – 2007. В лесни стъпки“ ;    Колектив;              Софт Прес

 „ACCESS – 2007. Бърз курс“ ;     Пейсуърк и   Пейсуърк Пайнърт Ейвънс; Duo Desing

„JAVA-2 ръководство на програмиста”, СОФТПРЕС, Хърб Шилдт,    2008

Информатика с Visual Basic Express 2010 за 9. и 10. клас – част 2,  Ивайло ИвановПламен Петров

 

2) Интернет:

http://www.3schools.com

http://academy.telerik.com

http://phonegap.com

http://www.arduino.cc

Учебници по информатика и информационни технологии за учебната 2016 /2017 г.

ЗАГЛАВИЕ НА УЧЕБНИК АВТОР ИЗДАТЕЛСТВО ГОДИНА
1 Информатика,

9 клас  ЗП

П. Азълов и колектив „Просвета-София“ 2001 – 2016
2 Информационни технологии,

9 клас, ЗП

Б. Банчев и колектив „Архимед 2” ЕООД 2001 – 2016
3 Информационни технологии,

10 клас ЗП

Кр. Манев,

Н. Манева

ИК „Анубис” ООД 2002 – 2016

 

Философски цикъл

9 клас – Психология и логика, издателство Педагог 2011г, Галя Герчева-Несторова, М. Джуров, Р. Димитрова

10 клас – Етика и право, издателство Анубис 2005г, , Иван Колев, Д. Тафков, Р. Пожарлиев

11 клас – Философия, издателство Анубис 2005 г, Иван Колев, Райчо Пожарлиев