Стипендии

 Съобщение  

Искате да получавате стипендия?

Запознайте се с критериите за отпускането им:

Критерии за отпускане на стипендии_2019/2020

Смятате, че отговаряте на критериите за отпускане на стипендия?

Изтеглете и попълнете заявлението за стипендии:

Заявление за стипендии 2019/2020