след 8-ми клас

План-прием 2016/2017 учебна година след 8-ми клас

  • компютърна техника и технологии
  • системно програмиране

 Удвоената оценка  по БЕЛ, оценката по физика и утроената оценка по математика от свидетелството за завършен 8-ми клас.

1

2

3

4

6

6

4

5

11

12

13

14

15

16

17

18

20

  Изработил: инж. Росица Бонева