след 7-ми клас

План-прием 2016/2017 учебна година след 7-ми клас:

– компютърна техника и технологии 

– компютърни мрежи

– системно програмиране

– програмно осигуряване

– икономическа информатика

– оптически и комуникационни системи

Всички специалности са с интензивно изучаване на английски език.

Избор на втори чужд език – немски/ руски.

Избор на ЗИП от учебния план на паралелката – всички учебни предмети от раздел А и раздел В, без физическо възпитание и спорт.

Балообразуване: Сборът от оценките от НВО по БЕЛ, утроената оценка по математика  и  оценките  от удостоверението за 7 клас по БЕЛ и математика.

Презентация за учениците, кандидатстващи след 7-ми клас 

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

Изработил: инж. Росица Бонева