Системно програмиране

сист.прогрПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА:

Технология на програмирането

Системи за управление на база данни

Компютърна графика и дизайн

Приложни и вградени управляващи системи

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

Разработването на софтуер и информационни системи като системен програмист;

Програмиране в интернет среда;

Администриране на компютърни системи и мрежи;

Програмиране на мобилни устройства;

Програмиране на Ардуино