Апел за човечност

Национален Есенен турнир по ИТ “ Джон Атанасов“

На вниманието на уважаемото жури

Тук е представена документацията на проект “ Апел за човечност“ в категория Мултимедийни презентации