РЪКОВОДСТВО

 

ДИРЕКТОР – инж. Филип Филипов

   

Зам. Директор по Административно – стопанска дейност  – Стефка Паскова

Зам. Директор по  Учебна дейност – Маргарита Игнатова

Зам. Директор  по Учебно – производствена дейност – инж. Таня Анева