РЪКОВОДСТВО

 

ДИРЕКТОР – инж. Филип Филипов

   

Зам. Директор по  Учебна дейност –  Маргарита Костадинова

Зам. Директор по  Учебна дейност – Антония Василева

Зам. Директор  по Учебно – производствена дейност – инж. Таня Анева