Пътешественик във Вселената

ПРОЕКТ

Пътешественик във Вселената

Получил медал в Международен хекатон на НАСА International Apps Space Challenge, 2015

Разработили:

инж. Румяна Славчева – ръководител

Александър Алексиев

Александър Матаров

Божидар Иванов

Даниел Георгиев

 ЦЕЛИ

През последните години се откриха широки хоризонти пред човечеството. Космическите агенции постигнаха значителни успехи в изследването на земята и космоса.

 Хората успяха да зърнат галактики, планети и звезди за които нашите предци  са мечтали.

Космическите апарати успяха да преминат огромни разстояния и да изследват галактики, звезди, планети и астероиди. Спътниците допринесоха за осъществяване на съвременните  телекомуникации.

Успехите на човека в изследването на земята и космоса ни мотивираха да създадем интерактивен уеб сайт, който да предостави задълбочена информация за космическите агенции и техните мисии и постижения и за същността на Вселената.  

До този момент в България /а и в света/ по наши проучвания няма такъв уеб сайт, който да включва цялата известна информация за Космоса, космическите агенции и мисии. 

Слънчевите изригвания са изключително опасни за здравето на хората, което ни подтикна да дадем връзка в реално време към съответните данни.

Включили сме система от тестове, които ще затвърдят познанията на потребителите по астрономия и физика.

За разнообразие сме приложили меню за игри, свързани със земята и космоса,  създадени от наши съученици, които ще включим на по-късен етап.

 • Основни етапи в реализирането на проекта
 • Изработване на идеен проект.
 • Формиране на „скелета“ на програмата, основни  категории и връзката

 

  1.  между тях.
 • Проучване на информация, свързана с  космическите агенции и мисии, Вселената, звезди и планети, Слънчевата система,  астероиди и др.
 • Прилагане на тестове за проверка нивото на знания на потребителя, след запознаването му с информацията от уеб сайта.
 • Включване на  сайт за информиране при слънчеви изригвания .
 • Избор на игри за земята и космоса, изработени от наши съученици.
 • Изработване на уеб сайта с подходящ софтуер.
 • Планиране на бъдещи действия по поддържане и актуализиране на сайта.
 • Логическо и функционално описание на решението
 • Основни менюта, включени в уеб сайта
 • Космически агенции – включва международни космически агенции и мисии / Бл. сх. 1/
 • Космически агенции

 

 • Включени са всички правителствени космически агенции в света , тяхните инициали, държавите в които работят, годините на създаването и закриването им /ако има такова/, както и възможностите им /наличие на астронавти, сателити и др/.
 • Включени са неправителствени  космически агенции и държавите, в които се намират.

Космически апарати

Запознават със същността на космическите апарати и дват връзка към всички пилотирани и автоматични кораби и съответните държави, от които са извършени мисиите.

Космически совалки

Кораби на Съединените щати, които осъществяват важни мисии , носещи товари на борда си, като спътници и части. Поради голямото количество полети, извършени през годините, сме преценили, че те имат своето място в нашият уеб сайт.

Космически мисии до комети

Приложили сме списък с всички мисии до комети, извършени до този момент.

Непилутируеми космически мисии в Слънчевата система

Тази тема е изключително важна – да опознаем мястото в което живеем – Слънчевата система. Има голям брой мисии, извършени през годините от различни космически агенции- предимно на Русия и Съединените американски щати, които продължават. Дали сме възможност на потребителите да се запознаят с всяка една мисия.

Система за засичане на астероиди

Поради все по-голямото внимание, което се отделя на астероидите и опастността от сблъсък на планетата ни с тях, се е наложило създаване на системи за засичане на астероиди и най-важните от тях сме предоставили на вниманието на потребителите.

 

 • Вселена /Бл.сх. 2/Дава се определение за вселена,история и научни предположения за възникването и, формата и физичните закони, възраст, състав и структура, големина, форма и др.Отделено е място и за Големият адронен колайдер, чието предназначение е да изследва вселената.

 

   1.  
   2. Включени са най-често срещаните обекти във вселената като: галактики, тъмна материя и тъмна енергия, гама лъчение, реликтово лъчение, мъглявини, галактически газ, гравитационни лещи и др.
 • Галактики /Бл.сх.3В този раздел запознаваме потребителите с общи сведения за галактиките, като сме дали връзка с изображенията на космическият телескоп Хъбъл, където могат да се видят атрактивни изображения на голям брой галактики.Създали сме подменю, в която са обяснени различните по тип галактики –активни, взаимодействащи, джуджета, спирални и др. Отделено е място и за черните дупки.
 • В друго подменю даваме информация за всички изследвани до момента галактики като Млечен път, Андромеда, Черно око, Месиер и др.

 

   1.  
 • Звезди и планети /Бл.сх.4/В раздела сме включили сведения за звездите и планетите, както и видовете звезди – черно, червено, бяло, кафяво джуджета, свръхнова, червен гигант, неутронна звезда, свръхнова. Запознаваме потребителя с екзопланетите, както и със съзвездията.
 • Слънчева система /Бл.сх.5/В раздела за Слънчевата система сме включили различни обекти – като астероиди, комети, метеорити, пояс на Кайпер и др.  Потребителят може да се наслади на страхотни изображения от NASA , както и видео.

 

   1. В подменю сме дали подробна информация за слънцето и всички планети в слънчевата система.
 • Спътници и телескопи /Бл.сх. 6/     Те са естествени и изкуствени. Нашата земна Луна е намерила място в този раздел, като наш естествен спътник. Отделили сме внимание и на Международната космическа станция.Огромна е ролята на телескопа за изледването на космоса. Това е инструмент, който има своето развитие през вековете. В това меню са намерили място едни от най-известните телескопи в света като Джеймс Уеб, Хъбъл, Спицър, КЕК и др.

 

   1. Нашите предци са мечтаели да зърнат космоса и още преди много векове са наблюдавали звездите, като се почне с просто око, галилеевият телескоп, телескпът на Нютон и се стигне до днешните космически обсерватории, космически телескопи и радиотелескопи.
   2. Телескопи
   3. Спътници
   4. Ролята на спътниците и телескопите е огромна за изследването на космоса.
 • Слънчеви изригвания

 

   1. Поради опастността от слънчеви изригвания за здравето на хората сме дали връзка към сайт, който публикува стойностите на изригванията в реално време и за няколко дни напред. Потребителите могат да се информират и да предприемат мерки за предпазването си.
 • Изпращане на картичка от архивите на НАСА
 • Тест
 • Новини
 • Контакти

 

 • Език, използван в сайта – български и английски.

 

Код – Адаптиращ се дизайн според резолюцията на потребителя, WordPress.

Č