Първо учредително събрание на Обществения съвет

На 20.12.2016г. бе избран ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към ПГЕА в състав:
Председател: Мая Спасова
Членове:

  1.  Даниела Минкова
  2.  Емил Станимиров
  3.  Християна Георгиева
  4.  Калина Желева
  5. Кирилка Спасова
  6.  Румяна Вангелов

Резервни членове: Надежда Филипова,  Росица Бърдарова,  Галина Тодорова, Саниела Иванова,  Мария Петрова, Станислав Георгиев,  Анета Георгиева