Първо редовно заседание на Обществения съвет

На 12.01.2017г. се състоя Първо редовно заседание на Обществения съвет на ПГЕА със следния дневен ред:

  1. Отчет за бюджета на ПГЕА за 2016 г. , приет от Обществения съвет.

Бюджет

2. Обсъждане на проект за приема на ученици за учебната 2017/2018г.