Програмно осигуряване


прогр осигПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА:

Различни версии на системен, приложен и специализиран софтуер;

Технологията на програмиране и съвременния програмен инструментариум за разработване на софтуер;

Архитектурата и видовете потребителски услуги, предоставяне от глобалната компютърна мрежа интернет;

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерна промишленост, като програмисти, администратори на база данни, web- програмисти, администратори на компютърни системи, разработчици на софтуер за мобилни и вградени управляващи системи.