Преподаване

За мен най-важното условие за работата на учениците в час е спазването на дисциплината. С оглед на трудният материал който изучават е необходима тишина в кабинета. Аз много държа на това- да се даде възможност на този, който учи да има тази възможност. Любознателните ученици по всяко време могат да ме безпокоят с въпроси. Аз съм на разположение по всяко време, ако има желаещи да учат.
В кабинета учениците разполагат с индивидуални лап топи и инсталиран софтуер за програмиране .
Capture 1